ANBI informatie Rigpa Nederland

Stichting Rigpa heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan Rigpa Nederland in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte. Volgens de ANBI-wetgeving dient Rigpa een aantal gegevens op internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling

Stichting Rigpa
RSIN: 808243287

Contactgegevens

Kuipersstraat 148 (Van Ostadestraat 300)
1073 ER Amsterdam
Telefoon: 020 470 5100
E-mail: rigpa@rigpa.nl

Bestuur

Voorzitter: E. Soyeux
Secretaris: L. Verberg
Penningmeester: M. Heijdeman

Doelstelling

Rigpa Nederland is een centrum voor Tibetaans boeddhisme.

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:
a. Het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaans boeddhistische beoefeningen in het algemeen en van de Nyingma traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het bijzonder;
b. Het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse boeddhistische tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeskunde, wijsbegeerte en dergelijk;
c. Het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

Beleidsplan

Algemeen

Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het gehele onderricht van de Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze uiteindelijke natuur.

Inmiddels is Rigpa een wereldwijd netwerk met meer dan tientallen centra en groepen in 41 landen. In Nederland bestaan twee Rigpacentra, één in Amsterdam en één in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het land, op gehuurde locaties of bij mensen thuis, diverse programma onderdelen aangeboden in zgn. satelliet-sangha’s.

 

Visie

De visie van Rigpa is gericht op het ontdekken en realiseren van ons ongerepte, pure bewustzijn, de natuur van onze geest.

Wij belichamen deze visie door het beoefenen en in stand houden van de “Oude” (Nyingma) traditie van het Tibetaans boeddhisme. We bieden een compleet en authentiek pad aan van boeddhistische studie en beoefening.

Leden van onze gemeenschap kunnen ervoor kiezen om een gradueel, spiritueel pad te volgen, of zij passen eenvoudigweg het mededogen en de wijsheid van het onderricht van de Boeddha toe op hun leven.

Rigpa Nederland maakt deel uit van een internationale federatie, die gevormd wordt door de verschillende nationale Rigpa’s. Het beleid wordt in samenspraak gemaakt, ook na consultaties van onze spirituele raadgevers (Tibetaanse leraren). We zijn dus onderdeel van een groter geheel en het is belangrijk om hieraan actief mee te werken. Rigpa verandert van een organisatie waar de leraar centraal stond, in een organisatie waar de visie centraal staat. Deze visie wordt door de hele sangha gedragen.

 

Speerpunten en aandachtsgebieden langere termijn

Rigpa Nederland beoogt een compleet programma aan te bieden, afgestemd op de verschillende groepen studenten (sangha-leden) en ook niet sangha-leden.

We streven naar een ‘gezonde, harmonieuze sangha’ door aandacht te geven aan de zorg voor de sangha en het verstevigen van de onderlinge banden.

Belangrijkste aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn:

  • Aanbieden van een doorlopend curriculum voor alle studenten. Dit gebeurt in afstemming met het internationale curriculum team, dat na het overlijden van Sogyal Rinpoche bezig is om het curriculum te herformuleren.
  • Het ondersteunen van de ‘holders’ binnen Rigpa. Leden die Rigpa dragen in de rol van leraar, houder van beoefening en houder van activiteit.
  • Het creëren van een inspirerende omgeving door de verbouwing van het Rigpa centrum in Amsterdam.
  • Het bieden van een dynamisch programma, open voor een breed publiek, waaronder inspirerende evenementen met leraren en internationale senior instructeurs.
  • Consolideren van een stevige organisatie, breed gedragen door onze sangha, productief en harmonieus.
  • Het verstevigen van onze sangha, waarbij waarden als tolerantie, openheid, ondersteuning en veiligheid belangrijke kernbegrippen zijn.
  • Verbeteren van de communicatie: intern en extern. We zijn begonnen met het ontwerpen van een nieuwe website.
  • Realiseren van een stabiele financiële situatie.

 

Beloningsbeleid

Vanaf 1 juli 2019 is Rigpa volledig een vrijwilligersorganisatie. Een viertal mensen ontvangt een belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Activiteitenverslag 2021

Corona

2020 brak de coronapandemie uit. Voor Rigpa Nederland had dit als belangrijkste gevolg dat het niet mogelijk was om live programma’s aan te kunnen bieden. Veel van de programma’s hebben hierdoor online plaatsgevonden. We hebben veel ervaring opgedaan met online les geven. In de sangha heeft er een shift plaatsgevonden. Online cursus volgen is genormaliseerd. Na de verbouwing van het centrum in Amsterdam is het nu technisch mogelijk tegelijkertijd live en online les te geven.

Verbouwing

Er is van de nood een deugd gemaakt door de periode van noodgedwongen sluiting te gebruiken voor de renovatie van het centrum in Amsterdam. Deze renovatie heeft gefaseerd plaatsgevonden tot in het najaar van 2021. De officiële opening van het centrum heeft in januari 2022 plaatsgevonden.

Holders

Eind 2019 is een internationaal traject gestart waarin ‘houders van de overdrachtslijn zijn voorgedragen. Dit zijn rollen voor ervaren sanghaleden die de dharma willen in termen van het onderricht en beoefening. In augustus 2021 zijn een twintigtal mensen die vanuit Nederland zijn voorgedragen officieel ingehuldigd in Lerab Ling als ‘Teacher’ en ‘Practice Holder’. Naast de Internationale Milinda training hebben wij ook een nationaal ondersteunend trainingsprogramma voor onze leerkrachten.

Owning our past

In juli 2017 zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sogyal Rinpoche, de oprichter en Spiritueel Directeur van Rigpa, waarna hij zich in 2017 heeft teruggetrokken uit Rigpa. In augustus 2019 is hij overleden. Sindsdien heeft binnen Rigpa een proces van introspectie, heling en transformatie plaatsgevonden, waarbij ongeveer de helft van de sanghaleden zijn/haar lidmaatschap heeft beëindigd. Dit is voor velen een pijnlijk en diepgaand proces geweest en als sanghaleden missen we hen.

Degene die gebleven zijn, hebben met elkaar een diep proces doorgemaakt en hebben opnieuw hun motivatie hervonden en gekozen voor Rigpa als steun op hun spirituele pad. Zo zijn er diverse online bijeenkomsten geweest waarbij leden met elkaar in gesprek zijn gegaan rondom dit thema. In opdracht van de internationale organisatie is dit onderwerp verder opgepakt onder de noemer ‘Owning Our Past. We hebben in februari onder deze zelfde titel uitgebreid hier een Sangha bijeenkomst aan gewijd. Er is ook een ‘Safe Environment Plan’ geformuleerd en op 15 oktober is de internationaal opgestelde ‘Letter of Apology’ in Nederlandse vertaling verstuurd naar betrokkenen.

Internationale contacten

Afgevaardigden van Rigpa Nederland nemen delen aan internationale groepen van onze federatie: De International Board Group, International Program Group, International Coordination Group, en dit jaar ook de tijdelijk opererende Owning Our Past Group.

Het programma-aanbod 2021

Evenementen

Het vaste programma is doorgegaan, de Dzogchen Mandala dagen, de Ngöndro bijeenkomsten, het Essential Study Program, de Thuisretraite en het Al Omvattend Pad. In december heeft ook de eerste sanghadag nieuwe stijl plaatsgevonden. Alle programma’s waren vanwege de covid-restricties online.

Publiek programma

De volgende cursussen zijn online aangeboden dit jaar:

Cursus: ‘De Essentie van Zelfcompassie, Wijs omgaan met stress en emoties’.

‘Een goed begin van de dag’, geleide ochtendmeditatie (april tot eind juni) met het vervolg:

‘Samen mediteren vanaf je eigen bank’: geleide ochtendmeditatie (september, oktober, november).

Cursus nieuwe stijl: Stap voor Stap je eigen geest leren kennen, Een combinatie van 2 wekelijkse centrale sessies met een teacher om en om met 2 wekelijkse lokale verdiepings-sessies onder begeleiding van instructeurs.

Cursus ‘De Andere Oever, de Zes Paramitas’.

Winterretraite ‘Rust en Ruimte’ en ‘The Power of Forgiveness’.

Groningen: Bodhicaryavatara cursus en Boeddha, Dharma and Sangha cursus.

Beoefening

De beoefeningsactiviteiten omvatten Vajrayana- en Ngöndro beoefening en Meditatie en Liefdevolle Vriendelijkheid. Aan de diverse Vajrayana beoefeningen kunnen de Dzogchen- en Ngöndro sanghaleden deelnemen die de vereiste bekrachtiging ontvangen hebben. De Ngöndro-beoefening is gericht op Ngöndro mandala studenten en op Dzogchen mandala sanghaleden die hun Ngöndro accumuleren. De meditatie en Liefdevolle Vriendelijkheid is open voor alle sanghaleden. Op bepaalde dagen ook voor niet-sanghaleden die wel enige ervaring hebben met meditatie.

Dit is het aanbod dat we gegeven hebben:

– Maandelijkse meditatiedagen in stilte

– Wekelijkse Loving kindness op de donderdag

– De twee wekelijkse tsokviering wordt door de sanghaleden individueel gevolgd via een streaming vanuit Lerab Ling, het internationale centrum van Rigpa. Aan het einde van het jaar kwam de vajrayana ruimte, omgedoopt tot ‘Guru Lhakhang’ af en is men begonnen deze in gebruik te nemen.

– De Boeddhistische festivaldagen werden ook online gevierd. Hiernaast hebben we ook op deze dagen de Beoefening van het Bevrijden van Dieren gedaan.

– De driedaagse periode van intensieve beoefening in november zijn omgezet naar online-beoefening.

– In het weekend van 18 en 19 december heeft Lama Yönten onze groot boeddhabeeld opnieuw gevuld samen met andere nieuwe beelden voor de Guru Lhakhang met de bijbehorende beoefening ter consecratie van de beelden.

– Tijdens de Winterretraite tussen kerst en Oud en Nieuw zijn verschillende meditaties door onze teachers en instructeurs begeleid.

Studie

– Ongeveer 25 studenten volgen met veel enthousiasme sinds 2019 de thuisretraite 2.0, een intensief zevenjarig programma dat voornamelijk online te volgen is en bestaat uit een aangepaste versie van de thuisretraite zoals die in Rigpa heeft plaatsgevonden tussen 2006 en 2013.

– Maandelijks vinden plaats: de cursus Grond, Pad en Resultaat volgens Hinayana, Mahayana en Vajrayana; Ngöndro-ochtenden en Dzogchen-mandaladagen.

– Wekelijks vond plaats de ‘Buddha, Dharma en Sangha: Revolutie van Hart en Geest’ avonden, het onderwerp dit jaar van de doorlopende Alomvattend Pad cursus.

– We hebben om de maand Sanghadagen gehouden met als onderwerp de Bodhicarya Avatara, Gids voor het Pad van de Bodhisattva en daarna sanghadag nieuwe stijl met iedere keer een ander actueel onderwerp.

– De Dzogchen Mandala groep is doorgegaan met onderricht over de Bardo teaching en het daar aan gerelateerd Dzogchen onderricht.

– Veel studenten volgen internationale programma’s en retraites van Rigpa. Wanneer dat nodig is ondersteunen we hen door bijvoorbeeld informatieavonden.

– Rigpa heeft een verbinding met het internationale platform Prajna, waar onderricht gedeeld wordt van verschillende boeddhistische leraren en waar het mogelijk is om aan online beoefeningen mee te doen. Studenten van Rigpa krijgen korting als ze lid worden van Prajna.

Overige activiteiten

– De Coördinatie Groep (CG) komt om de twee weken samen en functioneert als dagelijks bestuur en heeft een uitvoerende en coördinerende rol. De meeste zorg is dit jaar besteed aan het renoveren en herinrichten van het centrum in Amsterdam. We hebben een prachtige plek in het hart van de Pijp en met het huidige ledenaantal is het centrum meer dan groot genoeg. We zien de verbouwing van het centrum als een investering in de toekomst. We hebben nu een prachtig verbouwd centrum op een centrale plek in Amsterdam met een publieke ruimte met een winkel en ontvangst, een centrale ruimte met de grote Boeddha voor de cursussen en waar we leraren kunnen ontvangen, en een prachtige kleine vajrayana tempel waar we beoefening kunnen doen. De ruimtes zijn te schakelen en evenementen kunnen zowel live als online gevolgd worden. We hebben weer een plek waar we als sangha bijeen kunnen komen en ook weer nieuwe mensen kunnen inspireren met de rijkdom die we te bieden hebben op het gebied van onderricht en beoefening. In de toekomst willen we voor de sangha een fijn landelijk retraitecentrum vinden waar we weekend retraites kunnen organiseren en waar mensen persoonlijke retraites kunnen doen. – Ook in 2021 heeft Rigpa actief deelgenomen aan de vergaderingen van de Boeddhistische Unie Nederland. Michael Ritman (lid van Rigpa) is voorzitter van het bestuur van de BUN.

– Het bestuur van de Stichting Rigpa heeft nieuwe leden gevonden in Liana Verberg (secretaris) en Marc Heijdeman (penningmeester). Zij zijn in september aangetreden. Jeroen Slieker heeft toen zijn taak als voorzitter terug gegeven en Eric Soyeux heeft die taak van hem overgenomen.

Financiën

– In 2021 waren er meer inkomsten uit activiteiten dan in 2020, terwijl de inkomsten uit abonnementen en donaties lager waren. Op de exploitatiekosten werd in 2021 verder bespaard, per saldo leidend tot een positief exploitatieresultaat.

– In 2021 werd geïnvesteerd in een uitgebreide renovatie van het pand in Amsterdam. De middelen daartoe werden uit de bestemmingsreserve onttrokken, die door de jaren heen door het bestuur uit de exploitatieresultaten is opgebouwd.

– Voor 2022 is de verwachting dat de gewone baten en lasten in evenwicht zijn.