ANBI informatie Rigpa Nederland

Stichting Rigpa heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan Rigpa Nederland in mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte. Volgens de ANBI-wetgeving dient Rigpa een aantal gegevens op internet te publiceren. Die informatie wordt op deze pagina vermeld.

Naam instelling

Stichting Rigpa
RSIN: 808243287

Contactgegevens

Kuipersstraat 148 (Van Ostadestraat 300)
1073 ER Amsterdam
Telefoon: 020 470 5100
E-mail: rigpa@rigpa.nl

Bestuur

Voorzitter: L. Verberg
Secretaris: R. Sussenbach
Penningmeester: M. Heijdeman

Doelstelling

Rigpa Nederland is een centrum voor Tibetaans boeddhisme.

De statutaire doelstelling van de Stichting luidt:
a. Het bewaren, bestuderen, beoefenen van en het geven van onderricht in Tibetaans boeddhistische beoefeningen in het algemeen en van de Nyingma traditie, waaronder Dzogchen, zoals onderwezen door Lama Sogyal Rinpoche, in het bijzonder;
b. Het bevorderen van en meer bekendheid geven aan de met de Tibetaanse boeddhistische tradities samenhangende disciplines, zoals Tibetaanse geneeskunde, wijsbegeerte en dergelijk;
c. Het optimaal ten goede doen komen aan de Nederlandse samenleving van de vruchten die deze beoefeningen en tradities afwerpen.

Beleidsplan

Algemeen

Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het gehele onderricht van de Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze uiteindelijke natuur.

Inmiddels is Rigpa een wereldwijd netwerk met meer dan tientallen centra en groepen in 41 landen. In Nederland bestaan twee Rigpacentra, één in Amsterdam en één in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het land, op gehuurde locaties of bij mensen thuis, diverse programma onderdelen aangeboden in zgn. satelliet-sangha’s.

 

Visie

De visie van Rigpa is gericht op het ontdekken en realiseren van ons ongerepte, pure bewustzijn, de natuur van onze geest.

Wij belichamen deze visie door het beoefenen en in stand houden van de “Oude” (Nyingma) traditie van het Tibetaans boeddhisme. We bieden een compleet en authentiek pad aan van boeddhistische studie en beoefening.

Leden van onze gemeenschap kunnen ervoor kiezen om een gradueel, spiritueel pad te volgen, of zij passen eenvoudigweg het mededogen en de wijsheid van het onderricht van de Boeddha toe op hun leven.

Rigpa Nederland maakt deel uit van een internationale federatie, die gevormd wordt door de verschillende nationale Rigpa’s. Het beleid wordt in samenspraak gemaakt, ook na consultaties van onze spirituele raadgevers (Tibetaanse leraren). We zijn dus onderdeel van een groter geheel en het is belangrijk om hieraan actief mee te werken. Rigpa verandert van een organisatie waar de leraar centraal stond, in een organisatie waar de visie centraal staat. Deze visie wordt door de hele sangha gedragen.

 

Speerpunten en aandachtsgebieden langere termijn

Rigpa Nederland beoogt een compleet programma aan te bieden, afgestemd op de verschillende groepen studenten (sangha-leden) en ook niet sangha-leden.

We streven naar een ‘gezonde, harmonieuze sangha’ door aandacht te geven aan de zorg voor de sangha en het verstevigen van de onderlinge banden.

Belangrijkste aandachtsgebieden voor de komende jaren zijn:

 • Aanbieden van een doorlopend curriculum voor alle studenten. Dit gebeurt in afstemming met het internationale curriculum team, dat na het overlijden van Sogyal Rinpoche bezig is om het curriculum te herformuleren.
 • Het ondersteunen van de ‘holders’ binnen Rigpa. Leden die Rigpa dragen in de rol van leraar, houder van beoefening en houder van activiteit.
 • Het creëren van een inspirerende omgeving door de verbouwing van het Rigpa centrum in Amsterdam.
 • Het bieden van een dynamisch programma, open voor een breed publiek, waaronder inspirerende evenementen met leraren en internationale senior instructeurs.
 • Consolideren van een stevige organisatie, breed gedragen door onze sangha, productief en harmonieus.
 • Het verstevigen van onze sangha, waarbij waarden als tolerantie, openheid, ondersteuning en veiligheid belangrijke kernbegrippen zijn.
 • Verbeteren van de communicatie: intern en extern. We zijn begonnen met het ontwerpen van een nieuwe website.
 • Realiseren van een stabiele financiële situatie.

 

Beloningsbeleid

Vanaf 1 juli 2019 is Rigpa volledig een vrijwilligersorganisatie. Een viertal mensen ontvangt een belastingvrije vrijwilligersvergoeding.

Activiteitenverslag 2022

Corona

Sinds de coronapandemie geeft Rigpa Nederland veel van de programmas online. We hebben veel ervaring opgedaan met online les geven. In de sangha heeft er een shift plaatsgevonden en online cursus volgen is genormaliseerd. Na de verbouwing van het centrum in Amsterdam zijn we weer live en online (hybride) les gaan geven.

Holders

Eind 2019 is een internationaal traject gestart waarin ‘houders van de overdrachtslijn’ zijn voorgedragen. Dit zijn rollen voor ervaren sanghaleden die de dharma willen dragen in termen van onderricht en beoefening. In augustus 2021 zijn een twingtigtal mensen die vanuit Nederland zijn voorgedragen officieel ingehuldigd in Lerab Ling als ‘Teacher’ en ‘Practice Holder’ en in juli 2022 heeft een speciale inwijdings ceremonie plaatsgevonden waarbij alle gekozen mensen een speciale gelofte hebben afgelegd. Naast de Internationale Milinda training hebben wij ook nationaal een ondersteunend trainingsprogramma voor onze facilitatoren, instructeurs en leraren.

Internationale contacten

Afgevaardigden van Rigpa Nederland nemen delen aan internationale groepen van onze federatie: de International Board Group, International Program Group, International Coördination Group.

Communicatie

We communiceren onze programma’s via de wekelijkse mandalamail. Twee keer per jaar communiceren we alle data voor het komende half jaar en we herhalen de data kort voordat het programma plaatsvindt, soms twee keer. Ook wel in de rubriek ‘niet vergeten’.

Dagelijks bestuur

Naast het bestuur dat meer op afstand opereer hebben we  De Coördinatie Groep (CG) bestaande uit een zestal mensen waaronder een afgevaardigde voor Groningen. Zij komen om de twee weken samen en functioneren als  dagelijks bestuur en hebben een uitvoerende en coördinerende rol.

Onder de CG valt onder andere de Coördinatie Openbaar programma, Coordinatie Sangha programma,  communicatie met de sangha en van het openbaar programma naar buiten,  Coordinatie Beoefenings programma.

Afronding verbouwing en inrichten van Vajrayana ruimte

Begin dit jaar is de verbouwing van het centrum in Amsterdam afgesloten en hebben we veel geïnvesteerd in de inrichting van de Vajrayana ruimte. We hebben de  boeddhabeelden laten maken in Nepal en de eikenhouten kasten laten maken voor de altaren. De ruimte en de beelden is door meerdere lamas ingewijd. Het laatste project hierin is het altaar ter ere van onze overleden leraar Sogyal Rinpoche.

Tibetaanse Gemeenschap

Nederland heeft een grote en actieve Tibetaanse Gemeenschap. Sinds dit jaar zijn wij  host voor hun maandelijkse bijeenkomsten. Het is onze intentie om de band die we met Tibetaanse Gemeenschap hebben opgebouwd te blijven voeden en onderhouden.

Het programma-aanbod 2022

Evenementen

Als special evenementen hebben we in januari op de heropening van het centrum gehad: Op 11 januari 2022 arriveerden Lama Yönten en nederlandse monnik Tenpa Rabgye in Amsterdam om de feestelijke inwijding van het vernieuwde centrum voor te bereiden en uit te voeren. Hierbij zijn diverse beelden van onze nieuwe beelden op rituele manier gevuld. Tijdens het inwijdingsritueel op 15 en 16 januari zijn ook onze vele nieuwe thangka’s in de Vajrayana ruimte gezegend

In april hebben wij het bezoek van Ian Ives, senior teacher, gehad die een weekend retraite gaf over “Het Ontdekken van onze Ware Natuur” op 22 t/m 24 april.
Verder zijn we vereerd met het bezoek Tulku Rigdzin Pema Rinpoche die op 11 september ons een serie van empowerments en transmissie gegeven heeft en het bezoek van Ngakpa Lama Karma Lhundrup Rinpoche die ons het weekend van 1 en 2 october onderricht gegeven heeft, een aantal empowerments en een healing ceremony.

Aanbod cursussen en beoefening: publiek programma

Cursussen

 • Voortzetting van de wekelijkse cursus ‘Stap voor stap je eigen geest leren kennen’, ook in Schoorl en Groningen.
 • Wekelijkse Cursus: ‘De Essentie van Zelfcompassie, Wijs omgaan met stress en emoties’, ook in Groningen.
 • Wekelijkse Cursus: ‘Een Nieuwe Weg Vinden’: de Vier Edele Waarheden, ook in Schoorl en Groningen.
 • Vipashyana Meditatie weekend, open Thuis-Retraite weekend.
 • Workshopdag ‘De Inspiratie van Vergankelijkheid’
 • De Winterretraite ‘Rust en Ruimte’, een zoom-retraite met diverse meditatie benaderingen, voor sangha en openbaar tussen kerst en nieuwjaar.

Beoefening

 • Als geleide beoefening hebben we wekelijks op de donderdag middag “Meditatie en Liefdevolle Vriendelijkheid” gegeven.
 • ‘Samen mediteren vanaf je eigen bank’: geleide ochtendmeditatie op de woensdag
 • ‘Rigpa zaterdag: Een plek om naar binnen te gaan’ Meditatiedag en uitwisseling 2x op het centrum
 • Maandelijkse stiltedagen: zit- en loopmeditatie op zaterdag
 • Schoorl: ‘Mediteren in de Huiskamer’, geleide meditatie en instructie om de week alternerend met de ‘Stap voor Stap’ en ‘Nieuwe Weg’ cursussen.

Aanbod cursussen en beoefening: publiek programma: sangha programma

Beoefening

De beoefeningsactiviteiten omvatten Vajrayana- en Ngöndro beoefening en aan de diverse Vajrayana beoefeningen mogen Dzogchen- en Ngöndro sanghaleden deelnemen die de vereiste bekrachtiging ontvangen hebben. De Ngöndro-beoefening is gericht op Ngöndro-mandalastudenten en op Dzogchen-mandalastudenten die hun Ngöndro accumuleren.

 • Tweemaal per maand tsok, Vajrayana beoefening, waarbij verschillende keren de internationale zoomstreaming werd verzorgd door Amsterdam.
 • Tibetaans Nieuwjaar, beoefening in de middag en avond
 • Festivaldagen verbonden met het leven van De Boeddha: (3x) middag beoefening van  Boeddhagebeden met in de avond tsokviering. Hiernaast hebben we op deze dagen ook de Beoefening van het Bevrijden van Dieren gedaan.
 • Riwo Sangchö intensieve beoefendriedaagse en wekelijkse beoefening.
 • Rigdzin Düpa intensieve beoefendriedaagse met Lama Yönten en Tenpa Rabgye.

Cursussen

Vast programma zijn:

 • De maandelijkse Dzogchenmandala-studiedagen
 • De maandelijkse Ngöndro-bijeenkomsten
 • De Thuis Retraite (een intensief 7-jarig internationaal studie programma)
 • De wekelijkse cursus ‘Het Allesomvattende pad’
 • Om de maand de Sangha-dagen.

Extra programma’s :

 • ‘Poison is Medicine’, wekelijkse cursus over Vajrayana. Nieuwe uitleg voor beginners in de Ngöndro, 2x per maand
 • Ngöndro-retraite in Schoorl in oktober, lang weekend
 • Thuis retraitedagen op het centrum: ‘Introduction to Ngöndro and how to accomplish it’ en ”Exploring our Lineage’.
 • Twee daagse workshop Levenstestament voor de sangha
 • Bardo team bijeenkomst (spirituele stervensbegeleiding)
 • Ouderen op het Pad samenkomst
 • Instructeursdag

Veel studenten volgen internationale programma’s en retraites van Rigpa. Wanneer dat nodig is ondersteunen we hen door bijvoorbeeld informatieavonden.

Rigpa is verbonden met het internationale platform Prajna, waar Rigpa onderricht gedeeld wordt van verschillende boeddhistische leraren en waar het mogelijk is om internationaal aan online beoefeningen mee te doen.

Financiën

– In 2021 waren er meer inkomsten uit activiteiten dan in 2020, terwijl de inkomsten uit abonnementen en donaties lager waren. Op de exploitatiekosten werd in 2021 verder bespaard, per saldo leidend tot een positief exploitatieresultaat.

– In 2021 werd geïnvesteerd in een uitgebreide renovatie van het pand in Amsterdam. De middelen daartoe werden uit de bestemmingsreserve onttrokken, die door de jaren heen door het bestuur uit de exploitatieresultaten is opgebouwd.

– Voor 2022 is de verwachting dat de gewone baten en lasten in evenwicht zijn.