Ageing Fearlessly (part 2, online)

A course on how to find wisdom and courage to flourish as you age.

Ageing Fearlessly Part 2

Monday 15/22/29 January & 5/12/19 February
11.00-12.30
Online

Worldwide, every second, two people celebrate their sixtieth birthday. Yet, despite our longer life spans, ageing is still often viewed with anxiety and dismay. In a society that values youth, older people face a barrage of advertising and media studies that recommend taking steps to ensure that we stay ‘looking young’. Ageism is still an active force—in the workplace, in health care and even in our own hearts and minds.

However, with courage, wisdom, and humour we can overcome our anxieties and begin to live each day fully. We may even find nourishment in the process of getting older as we learn to age fearlessly.

This 6-week online course is the second of a two-part course—although each part of the course is complete in itself.

In this part, each week we will explore a specific issue affecting older people:
Session 1: The Big View of Ageing
Session 2: Building Resilience
Session 3: Our Search for Meaning
Session 4:  Dealing with Loss
Session 5:  Working with Habits
Session 6:  Becoming an Elder

There will be lots of opportunities for sharing and discussion and each person will receive a pdf workbook of quotes and practices to immediately begin working with at home.

The course is open to everyone over 55. Maureen, the course facilitator is English and will speak in English. She is supported by Aty Jansen, and a team of Dutch instructors, who can elaborate in Dutch.

This is the second part for the course Aging Fearlessly. Part 1 will start in November 2023. Each course is complete and can be taken on its own. If you sign up for both courses directly we offer you a discount of 25%. 

Discount rate for taking both courses: €75,-
Price for part 2: €50,-
Reduced rate for low income for both courses: €52,50
Low income rate for part 2: €35,-

Sign up for this course

 

Nederlandse vertaling:

Ageing Fearlessly Deel 2
maandag 15/22/29 januari en 5/12/19 februari
11.00-12.30
Online

Wereldwijd vieren elke seconde twee mensen hun zestigste verjaardag.

Toch wordt ouder worden, ondanks onze langere levensduur, nog vaak met angst en ongenoegen bekeken. In een maatschappij die de jeugd hoog in het vaandel heeft staan, worden ouderen geconfronteerd met een spervuur van reclame en media onderzoeken die ons aanraden stappen te ondernemen om er ‘jong uit te blijven zien’.
‘Leeftijdisme’ is nog steeds een actieve kracht op het werk, in de gezondheidszorg en zelfs in onze eigen harten en gedachten.
Maar met moed, wijsheid en humor kunnen we onze angsten overwinnen en elke dag ten volle beleven. We kunnen zelfs voeding vinden in het proces’ van ouder worden als we leren onbevreesd ouder te worden.

Deze online-cursus van 6 weken is de tweede van een tweedelige cursus, hoewel elk deel van de cursus compleet op zichzelf staat.

In dit deel verkennen we elke week een specifiek onderwerp dat ouder worden betreft:
Sessie 1: Een bredere kijk op ouder worden
Sessie 2: Veerkracht opbouwen
Sessie 3: Onze zoektocht naar betekenis
Sessie 4: Omgaan met verlies
Sessie 5: Werken met gewoontes
Sessie 6: Ouder worden

Er zal veel gelegenheid zijn om ervaringen en inzichten te delen en te discussiëren.

Elke deelnemer ontvangt een pdf werkboek met citaten en oefeningen om er thuis mee aan de slag te gaan.

De cursus is toegankelijk voor iedereen ouder dan 55 jaar. Maureen, de cursusbegeleider is Engelse en zal in het Engels spreken. Ze wordt ondersteund door Aty Jansen, en een team van Nederlandse instructeurs, die de cursus in het Nederlands kunnen toelichten.

Deze cursus is het tweede gedeelte van Ageing Fearlessly. Deel 1 start in november 2023. Elke cursus is compleet en kan op zichzelf gevolgd worden. Wanneer je je direct aanmeld voor beide cursussen ontvang je 25% korting. 

Direct aanmelden voor deel 1+2 (25% korting): €75,-
Tarief voor deel 2: €50,-
Studenten en minimatarief voor deel 1+2: €52,50
Studenten en minimatarief voor deel 2: €35,-

Aanmelden voor deze cursus

Instructors

Maureen Cooper

Maureen has been giving courses for many years both as a Buddhist teacher, and professionally through her company, Awareness in Action. Her focus is to find meaning and purpose amidst the challenges and craziness of everyday life. It was this longing that led her to Tibetan Buddhism many years ago and introduced her to the power of meditation. She is always investigating how to live with awareness and compassion while doing ordinary activities like paying the bills, going to work, and caring for family. Her latest book, The Stress Workbook is an attempt to illustrate how even difficult times in our lives can be transformed into opportunities for growth.

Maureen geeft al vele jaren cursussen, zowel als boeddhistische leraar, als professioneel via haar bedrijf Awareness in Action. Haar focus ligt op het vinden van betekenis en een doel te midden van de uitdagingen en gekte van het dagelijks leven. Het was dit verlangen dat haar vele jaren geleden naar het Tibetaans boeddhisme leidde en haar kennis liet maken met de kracht van meditatie. Ze is altijd aan het verkennen hoe met gewaarzijn en compassie te leven terwijl ze gewone dingen doet, zoals de rekeningen betalen, naar werk gaan en voor familie zorgen. Haar nieuwste boek, The Stress Workbook, is een poging om te illustreren hoe zelfs moeilijke tijden in ons leven kunnen worden omgezet in mogelijkheden voor groei.

Aty Jansen

Aty Jansen has been a member of Rigpa since 1999 and active as a volunteer in various roles since then. Her spiritual journey began in Dzogchen Beara in 1998.  She is (has been) an instructor for several courses, and with others guides the group Elders on the Spiritual Path. She has trained nurses for over 40 years, including developing the post-graduate Palliative Care course. She served as a lecturer, manager of and supervisor for the post-hbo programs in Nursing and Master of Nursing Specialist until 2022. She loves learning and is and remains curious how to integrate the Dharma into the process of aging.

Aty Jansen is lid van Rigpa sinds 1999 en sindsdien actief als vrijwilliger in verschillende rollen. Haar spirituele reis begon in Dzogchen Beara in 1998.  Ze is instructeur (geweest) bij verschillende cursussen, en begeleid samen met anderen de groep Ouderen op het Spirituele Pad. Ze heeft meer dan 40 jaar verpleegkundigen opgeleid, en heeft o.a. de post-hbo opleiding Palliatieve zorg ontwikkeld. Ze was werkzaam als docent, opleidingsmanager van en supervisor bij de post-hbo opleidingen Verpleegkunde en Masteropleiding Verpleegkundig Specialist tot 2022. Ze houdt van leren en is geïnteresseerd hoe de Dharma in het proces van ouder worden te integreren.

Laden Evenementen

Ageing Fearlessly (part 2, online)

Worldwide, every second, two people celebrate their sixtieth birthday. Yet, despite our longer life spans, ageing is still often viewed with anxiety and dismay. In a society that values youth, older people face a barrage of advertising and media studies that recommend taking steps to ensure that we stay ‘looking young’. Ageism is still an active force—in the workplace, in health care and even in our own hearts and minds.

Gegevens

Datum:
februari 19
Tijd:
11:00 - 12:30