Ageing Fearlessly (part 1)

A course on how to find wisdom and courage to flourish as you age.

Part 1 Monday 6 November and Monday 13 November 2023

11.00-16.00

Did you know that Baby Boomers are the first generation to get to age 60 and still have the promise of many years ahead of them? However, despite our longer life spans, ageing is still often viewed with anxiety and dismay. The ways in which society views ageing and treats older people can add to a feeling that the scope of life is shrinking. Ageist attitudes are still common. All this may lead us to feel trapped and anxious and to experience overwhelming feelings of loss.

While acknowledging these lived experiences, this course takes a different approach. Having lived into the second half of our life, we have learned many lessons and faced a lot. Now is the time to draw on all that insight and dig deep to find the courage and wisdom to flourish as we age. By resolving our past and finding contentment in our present, we can learn to face each ageing milestone as an opportunity for deeper self-knowledge and spiritual understanding. We can learn to age fearlessly.

This is the first part of a two-part course.

PART ONE is live in Rigpa Amsterdam. We will meet from 11.00-16.00 over two Mondays. Participants are encouraged to bring along their lunch and enjoy a shared meal in the break. There will be lots of opportunities for sharing and discussion and each person will receive a pdf workbook of quotes and practices to immediately begin working with at home.

PART TWO will be online and begins in January 2024.

Both courses are open to everyone over 55. Maureen, the course facilitator is English and will speak English. She is supported by Aty Jansen, and a team of Dutch instructors, who can elaborate in Dutch.

Each course is complete and can be taken on its own. If you sign up for both courses directly we offer you a discount of 25%. 

Discount rate for taking both courses: €75,-
Price for part 1: €50,-
Reduced rate for low income for both courses: €52,50
Low income rate for part 1: €35,-

Sign up for this course


Deel I maandag 6 november and maandag 13 november 2023

van 11.00-16.00

Wist je dat babyboomers de eerste generatie zijn die 60 jaar wordt en nog vele jaren voor zich heeft? Maar ondanks onze langere levensduur wordt ouder worden nog vaak met angst en afschuw bekeken. De manier waarop de maatschappij tegen ouder worden aankijkt en oudere mensen behandelt, kan bijdragen aan het gevoel dat de reikwijdte van het leven kleiner wordt. Leeftijdsgebonden opvattingen zijn nog steeds gebruikelijk. Dit alles kan ertoe leiden dat we ons gevangen en angstig voelen en overweldigende gevoelens van verlies ervaren.

Deze cursus erkent deze doorleefde ervaringen, maar kiest voor een andere benadering. Nu we in de tweede helft van ons leven zijn, hebben we veel lessen geleerd en veel meegemaakt. Nu is het tijd om uit die inzichten te putten en diep te graven om de moed en wijsheid te vinden om te floreren terwijl we ouder worden. Door ons verleden op te lossen en tevredenheid te vinden in ons heden, kunnen we leren om elke mijlpaal in het ouder worden te zien als een kans voor diepere zelfkennis en spiritueel begrip. We kunnen leren onbevreesd ouder te worden.

Dit is het eerste deel van een tweedelige cursus.

DEEL EEN is live in Rigpa Amsterdam. We komen bijeen van 11.00-16.00 uur op twee maandagen. Deelnemers worden aangemoedigd om hun lunch mee te nemen en te genieten van een gezamenlijke maaltijd in de pauze. Er is gelegenheid om ervaringen en inzichten te delen en te discussiëren. Iedereen ontvangt een pdf-werkboek met citaten en oefeningen om thuis mee aan de slag te gaan.

DEEL TWEE zal online zijn en begint in januari 2024.

Beide cursussen zijn toegankelijk voor iedereen ouder dan 55 jaar. Maureen, de cursusbegeleider is Engels en zal Engels spreken. Ze wordt ondersteund door Aty Jansen en een team van Nederlandse instructeurs, die in het Nederlands kunnen uitweiden.

Elke cursus is compleet en kan op zichzelf gevolgd worden. Wanneer je je direct aanmeld voor beide cursussen ontvang je 25% korting. 

Direct aanmelden voor deel 1+2 (25% korting): €75,-
Tarief voor deel 1: €50,-
Studenten en minimatarief voor deel 1+2: €52,50
Studenten en minimatarief voor deel 1: €35,-

Aanmelden voor deze cursus

 

Instructors

Maureen Cooper

Maureen has been giving courses for many years both as a Buddhist teacher, and professionally through her company, Awareness in Action. Her focus is to find meaning and purpose amidst the challenges and craziness of everyday life. It was this longing that led her to Tibetan Buddhism many years ago and introduced her to the power of meditation. She is always investigating how to live with awareness and compassion while doing ordinary activities like paying the bills, going to work, and caring for family. Her latest book, The Stress Workbook is an attempt to illustrate how even difficult times in our lives can be transformed into opportunities for growth.

Maureen geeft al vele jaren cursussen, zowel als boeddhistische leraar, als professioneel via haar bedrijf Awareness in Action. Haar focus ligt op het vinden van betekenis en een doel te midden van de uitdagingen en gekte van het dagelijks leven. Het was dit verlangen dat haar vele jaren geleden naar het Tibetaans boeddhisme leidde en haar kennis liet maken met de kracht van meditatie. Ze is altijd aan het verkennen hoe met gewaarzijn en compassie te leven terwijl ze gewone dingen doet, zoals de rekeningen betalen, naar werk gaan en voor familie zorgen. Haar nieuwste boek, The Stress Workbook, is een poging om te illustreren hoe zelfs moeilijke tijden in ons leven kunnen worden omgezet in mogelijkheden voor groei.

 

Aty Jansen

Aty Jansen has been a member of Rigpa since 1999 and active as a volunteer in various roles since then. Her spiritual journey began in Dzogchen Beara in 1998.  She is (has been) an instructor for several courses, and with others guides the group Elders on the Spiritual Path. She has trained nurses for over 40 years, including developing the post-graduate Palliative Care course. She served as a lecturer, manager of and supervisor for the post-hbo programs in Nursing and Master of Nursing Specialist until 2022. She loves learning and is and remains curious how to integrate the Dharma into the process of aging.

Aty Jansen is lid van Rigpa sinds 1999 en sindsdien actief als vrijwilliger in verschillende rollen. Haar spirituele reis begon in Dzogchen Beara in 1998.  Ze is instructeur (geweest) bij verschillende cursussen, en begeleid samen met anderen de groep Ouderen op het Spirituele Pad. Ze heeft meer dan 40 jaar verpleegkundigen opgeleid, en heeft o.a. de post-hbo opleiding Palliatieve zorg ontwikkeld. Ze was werkzaam als docent, opleidingsmanager van en supervisor bij de post-hbo opleidingen Verpleegkunde en Masteropleiding Verpleegkundig Specialist tot 2022. Ze houdt van leren en is geïnteresseerd hoe de Dharma in het proces van ouder worden te integreren.

Laden Evenementen

Ageing Fearlessly (part 1)

Did you know that Baby Boomers are the first generation to get to age 60 and still have the promise of many years ahead of them? However, despite our longer life spans, ageing is still often viewed with anxiety and dismay. The ways in which society views ageing and treats older people can add to a feeling that the scope of life is shrinking. Ageist attitudes are still common. All this may lead us to feel trapped and anxious and to experience overwhelming feelings of loss.

Gegevens

Datum:
6 november 2023
Tijd:
11:00 - 16:00