Dungse Jampal Norbu: Courage & Compassion in a Chaotic World

Live en online lezingen vanuit de Rigpa centra in Amsterdam, Berlijn én Londen!

 

Read English below

Over dit evenement

Hoe gaan we om met een wereld die ten ondergaat aan chaos? Met het zien van verdriet en pijn, ver weg en dichtbij?

Onze gewoonte is om ons af te sluiten als we overweldigd of bang zijn, of onszelf te verdoven voor de ellende die we om ons heen zien. Toch hebben we de innerlijke middelen om met pijn en verdriet om te gaan, ook al voelt dat soms niet zo. Het vergt wel lef om open en liefdevol te blijven in een wereld die aanvoelt als een mislukte slapstick-komedie. Volgens het boeddhistische onderricht is die moed opbrengen het enige dat we kunnen doen om te overleven.

Tijdens deze reeks lezingen zal Dungse Jampal Norbu onderzoeken hoe de boeddhistische Lojong-slogans ons kunnen helpen de wereld met moed en mededogen tegemoet te treden. Hij zal zich richten op verschillende Lojong-slogans die je hart en geest zullen opfrissen. Dit evenement geeft je een toolkit waarmee je met openheid en een aanstekelijke glimlach in de waanzin van de wereld kunt duiken.

Volg de hele tour!

Dit is een unieke kans om, naast dit evenement in Nederland, de gehele lezingenreeks van Dungse Jampal Norbu in zijn Europa-tour te volgen. Alle lezingen in Berlijn, Amsterdam en Londen zullen beschikbaar zijn via streaming – je kunt dus alles online volgen, of voor dezelfde prijs het onderricht live in Amsterdam bijwonen en de rest online volgen. Klinkt dit goed? Kies dan bij tickets de optie “Package Deal”.

Over Dungse Jampal Norbu

Dungse Jampal Norbu is de zoon en Dharma-erfgenaam van Dzigar Kongtrul Rinpoche en de leraar Elizabeth Mattis Namgyel. Dungse-la heeft veel in Azië gewoond en gereisd, maar bracht een groot deel van zijn jeugd door in Colorado, VS. Als je Dungse-la zou vragen hoe lang hij het boeddhistische pad bestudeert, zou hij zeggen: ‘Sinds mijn geboorte.’ Dungse-la doceert klassiek Mahayana-boeddhisme voor moderne meditatie-beoefenaars. De levensechte en frisse kwaliteit van zijn onderricht wordt door velen gewaardeerd. Als je nieuwsgierig bent naar zijn manier van lesgeven, kun je zijn podcast luisteren: https://everybodhipodcast.libsyn.com/

Wanneer?

Amsterdam:

Vrijdag 19 april
17.30 Inloop met soep en brood (optioneel)
19:00 – 21:00 Onderricht & meditatie

Zaterdag 20 April

9:30 Deuren open
10:00 – 12:45 Onderricht & meditatie deel 1, met theepauze
12:45 – 14:45 Lunchpauze
14:45 – 17:00 Onderricht & meditatie deel 2

Berlijn: dinsdag 16 en woensdag 17 april 19:00 – 20:30 uur

Londen: woensdag 24 april 20:00 – 22:00 uur

Tarieven

In het Amsterdam centrum:
•⁠ ⁠Vrijdag en zaterdag: €50 standaard / €45 minima
•⁠ ⁠Zaterdag: €40 standaard / €35 minima
•⁠ ⁠Soep&broodje op vrijdag: €12
Online zelfde tarieven als in het centrum

Package-deal:
•⁠ ⁠Amsterdam, Berlijn en Londen: €90 standaard / €75 minima

Wanneer je deel wilt nemen maar niet de financiële middelen hebt, helpen we je graag. Stuur dan een mailtje naar rigpa@rigpa.nl.

Meld je hier aan voor dit evenement!

Registratie

ENGLISH

About this event

How to deal with a world drowning in chaos? With witnessing suffering in far away places and in streets we walk daily?

Our habitual tendency is to close when we are overwhelmed or fearful or to go numb on the malice we see around us. But we have the inner resources to deal with suffering, we won’t die when we relate to it. It, nonetheless, takes guts to be open and loving in a world that feels like a slapstick comedy gone wrong. According to Buddhist teachings it’s the only thing we can do to survive.

During this series of talks, Dungse Jampal Norbu will explore how the Buddhist Lojong teachings can help us to face our world with courage and compassion and why they are useful. He will focus on different Lojong slogans that will dust off your heart and mind. This event will give you a toolbox to dive headfirst into worlds madness with openness and a contagious smile.

Follow the whole tour!

This is a one-of-a-kind opportunity to follow Dungse Jampal Norbu’s teaching series during his entire Europe tour, in addition to this event in the Netherlands. All teachings in Berlin, Amsterdam, and London will be available via streaming – so you can follow everything online, or attend the teaching live in Amsterdam and follow the rest online for the same price. Sounds good? Choose the “Package Deal” option under tickets.

About Dungse Jampal Norbu

Dungse Jampal Norbu is the son and Dharma heir of Dzigar Kongtrul Rinpoche and the teacher Elizabeth Mattis Namgyel. Dungse-la has lived and traveled extensively in Asia, but spent much of his youth in Colorado, USA. If you were to ask Dungse-la how long he has been studying the Buddhist path, he would say, “Since I was born.” Dungse-la teaches classical Mahayana Buddhism for modern meditators. The true-to-life and fresh quality of his teachings is appreciated by many. If you’re curious about his way of teaching, you could listen to his podcast: https://everybodhipodcast.libsyn.com/

When?

Amsterdam

Friday April 19th
5.30 pm Walk-in with Soup and Bread (optional)
7:00 PM – 9:00 PM Teaching & meditation

Saturday April 20th
9:30 Doors open
10:00 – 12:45 Teaching & meditation session part 1, with tea break
12:45 – 14:45 Lunch break
2:45 PM – 5:00 Teaching & meditation session part 2

Berlin: Tuesday 16 and Wednesday 17 April 19:00 – 20:30h

London: Wednesday 24 April 20:00 – 22:00h

Prices

In the Amsterdam center:
•⁠ ⁠Friday and Saturday: €50 standard /€45 students and low income
•⁠ ⁠Saturday: €40/€35
•⁠ ⁠Soup&Sandwich on Friday: €12

Package deal:
•⁠ ⁠Amsterdam, Berlin, and London: €90/€75

If you would like to participate but don’t have the financial means, we will gladly find a solution together. Please send an email to rigpa@rigpa.nl.

Sign up for this event here!

Registration

Laden Evenementen

Dungse Jampal Norbu: Courage & Compassion in a Chaotic World, 19 en 20 april Amsterdam

Meditatie en onderricht over de boeddhistische Lojong-slogans   |   vrijdag 19 en zaterdag 20 april   |   in Amsterdam en online

Gegevens

Begin:
april 19 @ 17:30
Einde:
april 20 @ 17:00