Discovering Joy in this Messy Life

A fresh look at how we can make joy a more sustainable part of our life

Saturday 14 October & Saturday 28 October 2023

10.00-14.00

We all know that life can be challenging, sometimes frustrating and often messy. We want to be happy and live a good life, but all too often stuff seems to get in way—so the idea of joy can seem to be something for other people but too risky for us.

This is because we confuse joy with happiness. Happiness tends to rely on what is happening for us at any given time—it’s a transient feeling that we cannot always rely on. Joy, however, is a state of being that animates our lives and brings them satisfaction and meaning. It’s constant because it is not dependent on outside circumstances but is cultivated within our minds and hearts.

An extraordinary quality of joy is that it can come in the most unexpected ways and at the times we least expect it.

Drawing on The Book of Joy by the Dalai Lama and Desmond Tutu, this workshop will take a fresh look at how we can make joy a more sustainable part of our life. Despite great hardships that both have suffered, these wise men share insights from their experience, ancient traditions, and the latest cutting-edge science regarding how to live with joy in the face of all of life’s challenges from the extraordinary to the mundane.

During the workshop, we’ll learn some exercises that we can try at home,  discuss together in groups  and explore how we can establish a habit of finding joy in all the different facets of our day. Participants will take away a workbook with exercises and meditations to try out themselves. If you wish to live your life with more ease and freedom, then this is the course for you.

Maureen, the workshop facilitator is English and will speak English. She is supported by a team of Dutch instructors, who can elaborate in Dutch.

Price for both days:

Normal price: €50,-
Student and minima price: €35,-

Sign up for this course

 


Vreugde ontdekken in ons rommelige leven 

Zaterdag 14 oktober & zaterdag 28 oktober 2023

10.00-14.00 uur

We weten allemaal dat het leven uitdagend, soms frustrerend en vaak chaotisch kan zijn. We willen gelukkig zijn en een goed leven leiden, maar al te vaak lijken dingen dit in de weg te staan – dus het idee van vreugde kan iets voor andere mensen lijken, maar niet iets dat haalbaar is voor ons.

Dit komt omdat we vreugde verwarren met geluk. Geluk hangt af van de omstandigheden op het moment zelf – het is een voorbijgaand gevoel waar we niet altijd op kunnen vertrouwen. Vreugde echter, is een staat van zijn die ons leven energie, voldoening en betekenis geeft. Het is constant, omdat het niet afhankelijk is van externe omstandigheden, maar wordt opgewekt in onze geest en ons hart.

Een opvallende kwaliteit van vreugde is dat het op de meest onverwachte manieren kan opkomen en op momenten dat we dit het minst verwachten.

Deze workshop zal – gebaseerd op Het Boek van Vreugde van de Dalai Lama en Desmond Tutu – een frisse blik geven op hoe we vreugde een duurzamer onderdeel van ons leven kunnen maken. Ondanks grote moeilijkheden die beiden hebben meegemaakt, delen deze wijze mannen inzichten uit hun ervaring, oude tradities en de nieuwste wetenschap over hoe je met vreugde kunt leven ondanks alle uitdagingen van het leven, van het buitengewone tot het alledaagse.

Tijdens de workshop leren we een aantal oefeningen die we thuis kunnen doen, wisselen we uit in groepen en onderzoeken we hoe we er een gewoonte van kunnen maken om vreugde te vinden in alle verschillende facetten van onze dag. Deelnemers krijgen een werkboek met oefeningen en meditaties om zelf uit te proberen. Als je je leven met meer gemak en vrijheid wilt leven, dan is dit de cursus voor jou.

Maureen, de workshopleider, is Engels en spreekt Engels. Ze wordt ondersteund door een team van Nederlandse instructeurs, die ook uitleg in het Nederlands zullen geven.

Prijs voor beide dagen:

Standaardtarief: €50,-
Studenten en minimatarief: €35.-

Aanmelden voor deze cursus

Instructors

Maureen Cooper
Maureen has been giving courses for many years both as a Buddhist teacher, and professionally through her company, Awareness in Action. Her focus is to find meaning and purpose amidst the challenges and craziness of everyday life. It was this longing that led her to Tibetan Buddhism many years ago and introduced her to the power of meditation. She is always investigating how to live with awareness and compassion while doing ordinary activities like paying the bills, going to work, and caring for family. Her latest book, The Stress Workbook is an attempt to illustrate how even difficult times in our lives can be transformed into opportunities for growth.

Maureen geeft al vele jaren cursussen, zowel als boeddhistische leraar, als professioneel via haar bedrijf Awareness in Action. Haar focus ligt op het vinden van betekenis en een doel te midden van de uitdagingen en gekte van het dagelijks leven. Het was dit verlangen dat haar vele jaren geleden naar het Tibetaans boeddhisme leidde en haar kennis liet maken met de kracht van meditatie. Ze is altijd aan het verkennen hoe met gewaarzijn en compassie te leven terwijl ze gewone dingen doet, zoals de rekeningen betalen, naar werk gaan en voor familie zorgen. Haar nieuwste boek, The Stress Workbook, is een poging om te illustreren hoe zelfs moeilijke tijden in ons leven kunnen worden omgezet in mogelijkheden voor groei.

Lennart
Lennart is a general practitioner, a scientific researcher with a PhD and a father. Driven by his curiosity and partly influenced by traveling in Asia, he has been immersing himself in meditation and Buddhist philosophy since 2011. As an instructor, Lennart has been connected to several courses at Rigpa since 2016 in the field of meditation and (self)compassion. He takes pleasure in discovering how age-old wisdom and techniques give his daily life and work more positivity, meaning, peace and lightness.

Lennart is huisarts, gepromoveerd wetenschappelijk onderzoeker en vader. Gedreven door zijn nieuwsgierigheid en mede beïnvloed door het reizen in Azië verdiept hij zich sinds 2011 in meditatie en boeddhistische filosofie. Als instructeur is Lennart sinds 2016 verbonden geweest aan meerdere cursussen bij Rigpa op het gebied van meditatie en (zelf)compassie. Hij haalt plezier uit het ontdekken hoe eeuwenoude wijsheden en technieken zijn dagelijks leven en werk meer positiviteit, betekenis, rust en lichtheid geven. 

Laden Evenementen

Laden Evenementen

Discovering Joy in this Messy Life

We all know that life can be challenging, sometimes frustrating and often messy. We want to be happy and live a good life, but all too often stuff seems to get in way—so the idea of joy can seem to be something for other people but too risky for us.

This is because we confuse joy with happiness. Happiness tends to rely on what is happening for us at any given time—it’s a transient feeling that we cannot always rely on. Joy, however, is a state of being that animates our lives and brings them satisfaction and meaning. It’s constant because it is not dependent on outside circumstances but is cultivated within our minds and hearts.

« Alle Evenementen

Gegevens

Datum:
oktober 14
Tijd:
10:00 - 14:00
Evenement Categorie:

Overige informatie

Mandela level
Meditation
Differentiatie in het programma
Basis boeddhisme

Locatie

Rigpa-centrum Amsterdam
Kuipersstraat 148
Amsterdam, 1073 ER
Telefoon:
020-4705100
Nu aanmelden