Onderricht door H.E. Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche 12 juni 2024 (uitverkocht)

Living Dharma: Making our spiritual practice genuine and personal

 

 

Read English Below

 

Over dit evenement

Vaak is het een uitdaging om het onderricht dat we ontvangen hebben echt te verinnerlijken, of we nu net kennismaken met een spirituele traditie of al langer onderweg zijn. We praten over integratie van het onderricht in ons dagelijks leven, maar wat betekent dat nu echt? Hoe kan de boeddhistische leer ons diepgaand veranderen en hoe kunnen we de wijsheid van onze beoefening daadwerkelijk belichamen in plaats van een routine uit te voeren of een culturele gewoonte te volgen? Hoe maken we van Dharma een doorleefde, persoonlijke ervaring?

We hebben het grote geluk dat Jetsün Khandro Rinpoche, zelf de belichaming van diepgaande wijsheid, ermee heeft ingestemd om deze vragen met ons te onderzoeken. Iedereen op het spirituele pad, beginner of gevorderde, is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit unieke evenement dat gezamenlijk wordt georganiseerd door Rigpa en Shambhala.

 

Voorlopig programma 
 • 13:00 Deuren open
 • 14:00 – 17:30 Introductie en sessie I
 • 17:30 – 19:00 Pauze met optioneel diner geserveerd op locatie
 • 19:00 – 21:00 Sessie II

Dit schema is onder voorbehoud van wijzigingen. Blijf op de hoogte via deze site.

Over Rinpoche

Hare Eminentie Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche, dochter van Kyabjé Minling Trichen Rinpoche, is een van de meest gerenommeerde Tibetaans boeddhistische meesters die momenteel les geeft in het Westen. Rinpoche staat bekend om haar doordringende wijsheid en scherpe humor. Ze brengt de boeddhistische leer op een kernachtige en levendige manier over, verrijkt met persoonlijke anekdotes en voorbeelden uit het dagelijks leven.

Khandro Rinpoche werd op tweejarige leeftijd door Zijne Heiligheid de 16e Karmapa herkend als de reïncarnatie van de grote dakini van Tsurphu, Khandro Ugyen Tsomo, een van de meest gerenommeerde vrouwelijke meesters van haar tijd. Rinpoche houdt de overdrachtslijnen van zowel de Nyingma- als de Kagyü-traditie, inclusief de unieke overdrachtslijn van vrouwelijke meesters die bekendstaat als de Jetsünma-lijn, een bijzondere Mindrolling-traditie.

De afgelopen twintig jaar heeft Jetsün Khandro Rinpoche veelvuldig lesgegeven in Europa, Noord-Amerika en Azië. Ze heeft een groot aantal retraitecentra en kloosters over de hele wereld opgericht, waaronder het Samten Tse Retreat Center in Mussoorie in India en het Lotus Garden Retreat Center in Stanley in de VS. Ze is ook een van Rigpa’s drie spirituele adviseurs en spiritueel directeur van het belangrijkste retraitecentrum van Rigpa, Lerab Ling.

Praktische details & aanmelden

*** Het evenement is uitverkocht, er zijn geen kaarten meer beschikbaar ***

Wanneer: Woensdag 12 juni 2024, 14:00 – 21:00

Waar: Oranjekerk Amsterdam

Voertaal: Engels

Prijzen:

  • Early bird until 15th of April: €70
  • Normal price: €80
  • Minima: €55
  • Generosity price: €95
  • Diner: €15

Ons uitgangspunt is dat je financiën geen belemmering mogen zijn tot deelname aan dit evenement.

Klik hier om je ticket(s) te bestellen voor dit evenement.

Heb je vragen? Stuur een email naar rigpa@rigpa.nl

ENGLISH

 

 

About this event

Whether we are just becoming acquainted with a spiritual tradition or are long-time travelers on the path, it can often be a challenge to let the teachings and methods we receive truly seep into our experience. We talk about “integration” of the teachings into our daily lives, but what does that actually mean on a deeper level? How do we allow our path to profoundly transform us and start to genuinely embody the wisdom of our practice, rather than performing a routine or following cultural custom? How do we make Dharma a lived, personal experience?

We are incredibly fortunate that Jetsün Khandro Rinpoche has agreed to explore these questions with us, as an incomparable embodiment of profound wisdom. Everyone on the spiritual path, beginner or advanced, is warmly invited to join this one-of-a-kind event jointly hosted by Rigpa and Shambhala Netherlands.

 

Tentative programme
 • 13:00 Doors open
 • 14:00 – 17:30 Introduction and teaching session I
 • 17:30 – 19:00 Break with optional dinner served on location
 • 19:00 – 21:00 Teaching session II

This schedule is subject to change. Please stay up to date via this website.

About Rinpoche

Her Eminence Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche, daughter of Kyabjé Minling Trichen Rinpoche, is one of the most renowned Tibetan Buddhist masters currently teaching in the West. Known for her penetrating wisdom and sharp humor, Rinpoche transmits the Buddhist teachings in a concise and lively manner, enriched with personal anecdotes and examples from everyday life.

Khandro Rinpoche was recognized at the age of two by His Holiness the 16th Karmapa as the reincarnation of the great dakini of Tsurphu, Khandro Ugyen Tsomo, one of the most renowned female masters of her time. She holds the lineages of both the Nyingma and Kagyü traditions, including the unique lineage of female masters known as the Jetsünma line, a remarkable Mindrolling tradition.

For the past two decades Jetsün Khandro Rinpoche has been teaching in Europe, North America, and Asia. She has established and leads a multitude of retreat centers and monasteries all over the world including Samten Tse Retreat Center in Mussoorie, India and Lotus Garden Retreat Center in Stanley, VS. She is also one of Rigpa’s three trusted spiritual advisors and spiritual director of its main retreat center, Lerab Ling.

Practical info & registration

*** There are no more tickets available ***

When: Wednesday 12 June 2024, 14:00 – 21:00

Where: Oranjekerk Amsterdam

Language: English

Prices:

 • Early bird until 15th of April: €70
 • Normal price: €80
 • Minima: €55
 • Generosity price: €95
 • Dinner: €15 (optional dinner served on location)

Our policy is that finance should not be in the way of your participation in this event.

Click here to buy your ticket(s) for this event.

If you have any question, please send an email to rigpa@rigpa.nl

Laden Evenementen

Onderricht door H.E. Mindrolling Jetsün Khandro Rinpoche, 12 juni 2024 (uitverkocht)

Living Dharma: Making our spiritual practice genuine and personal

Gegevens

Datum:
juni 12
Tijd:
14:00 - 21:30