Stilte-momenten in de stad: Groepsmeditatie op inloop-basis

Meditatiedagen op inloopbasis

Laden Evenementen

Stilte-momenten in de stad: Groepsmeditatie op inloop-basis

Wil je 1 uur, 2 uur of zelfs langer mediteren in een mooie ruimte samen met anderen?
Dat kan in het weekend in het Rigpa centrum in Amsterdam!

Op ieder heel uur begint een nieuwe sessie, geleid door een ervaren instructeur. We praten niet veel, omdat de hoofdzaak is om in een goede atmosfeer, samen met anderen, jouw eigen meditatie te kunnen doen. We wisselen zitmeditatie regelmatig af met loopmeditatie, waardoor de sessies dynamisch zijn en we oefenen hoe meditatie toe te passen in het dagelijks leven. Gebaseerd op een authentieke overdrachtslijn van meditatie instructies.Na afloop wisselen we uit.

Ieder heel uur start er een nieuwe sessie: om 10 uur, 11 uur, 12 uur en 13 uur, dus voel je vrij aan te sluiten wanneer jij wilt. Je kan ook de hele ochtend meedoen. De deelname is gratis. Fijn als je al een beetje ervaring hebt.
Deze vorm is heel geschikt voor jongeren/jonge mensen. Jullie zijn welkom.

Wanneer?
Op de zaterdagen 29 april,13 mei, 17 juni en 8 juli,  telkens van 10:00-14:00.

 

Moments of silence in the city: Group meditation on a walk-in basis
Do you want to meditate for 1 hour, 2 hours or even longer in a beautiful space together with others?
That is possible during the weekend in the Rigpa center in Amsterdam!

A new session starts every full hour, led by an experienced instructor. We don't talk much, because the main thing is to be able to do your own meditation in a good atmosphere, together with others. We regularly alternate sitting meditation with walking meditation, making the sessions dynamic and we practice how to apply meditation in daily life. Based on an authentic lineage of meditation instructions.
Afterwards we exchange.

Every hour a new session starts: at 10 am, 11 am, 12 pm and 1 pm, so feel free to join whenever you want. You can also participate all morning. Participation is free. Great if you already have a little experience.
This form is very suitable for young people / young people. You are welcome.

When?

April 29, May 13, June 17 and July 8, every time from 10 a.m. to 2 p.m.

Gegevens

Datum:
17 juni 2023
Tijd:
10:00 - 14:00