Over Rigpa

Rigpa is een internationaal netwerk van centra en groepen die het onderricht van de Boeddha aanbiedt. Dit doet zij op een manier die gebaseerd is op een authentieke traditie, en tegelijkertijd relevant en heilzaam voor mensen in de moderne wereld.

Wie zijn wij?

Rigpa werd in 1979 opgericht door Sogyal Rinpoche, een boeddhistische leraar uit Tibet en auteur van de spirituele klassieker Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Rigpa geniet de bescherming van Z.H. de Dalai Lama, en elke nationale Rigpa-organisatie heeft een liefdadigheids- en non-profitstatus.

Wat betekent Rigpa?

Rigpa is het Tibetaanse woord voor ‘intelligentie’ of ‘gewaarzijn’. Echter in Dzogchen, het hoogste onderricht in de boeddhistische traditie van Tibet, heeft rigpa een diepere betekenis: ‘de meest innerlijke natuur van de geest’. Het gehele onderricht van de Boeddha is gericht op de realisatie hiervan, onze ware natuur.

Van meditatie en mededogen tot traditionele boeddhistische studies

Onze cursussen en programma’s delen eenvoudige meditatietechnieken en methoden voor het beoefenen van mededogen. Deze zijn door de eeuwen heen ontwikkeld en helpen ons om te gaan met de uitdagingen van het dagelijks leven. Van meditatie en mededogen is aangetoond dat ze een positieve invloed hebben, zoals bij het brengen van gemoedsrust en de aanpak van stress, depressie en andere psychische problemen. Ze kunnen ons ook helpen om meer vriendelijkheid en hartelijkheid te ontwikkelen voor onszelf, onze families en de mensen om ons heen.

Voor degenen die zich verder willen verdiepen in het bestuderen en beoefenen van het boeddhisme, biedt Rigpa ook studie- en beoefenprogramma’s aan, waaronder cursussen in de Vajrayana-boeddhistische traditie van Tibet, een traditionele studieschool (shedra) en korte en lange beoefeningsretraites (drupdra).

Vind hier ons actuele programma

Rigpa cursus.

Wereldwijd boeddhistisch netwerk

Rigpa is een wereldwijd boeddhistisch netwerk van meer dan 117 centra en groepen in 24 landen. In Nederland zijn twee Rigpa-centra, in Amsterdam en in Groningen. Daarnaast worden op andere plekken in het land, op locatie of bij mensen thuis, diverse programma’s aangeboden in zogenaamde ‘satelliet-sangha’s’ (Schoorl, Arnhem, Driebergen, Den Haag).

Daarnaast heeft Rigpa twee florerende retraite-centra: Lerab Ling in Zuid-Frankrijk en Dzogchen Beara in Ierland. Deze zijn het kloppende hart van activiteit in Rigpa en unieke plekken van studie en beoefening van het boeddhistische onderricht. Ze ontvangen jaarlijks duizenden bezoekers, van mensen voor wie het boeddhisme geheel nieuw is tot doorgewinterde meditatie-beoefenaars. 

 

Lerab Ling, Zuid-Frankrijk.
Lerab Ling, Zuid-Frankrijk.
Dzogchen Beara, Ierland.
Dzogchen Beara, Ierland.

Leraren van alle tradities

Een uniek kenmerk van Rigpa’s programma is dat er regelmatig leraren van alle Tibetaans-boeddhistische tradities worden ontvangen om onderricht en bekrachtigingen te geven. Ook worden boeddhistische meesters en leraren van andere spirituele tradities uitgenodigd. Deze diversiteit is een voortzetting van de Rimé of ‘niet-sektarische’ benadering, bepleit door Sogyal Rinpoche’s leraar Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö, die een incarnatie was van de grote negentiende-eeuwse meester Jamyang Khyentse Wangpo. In de afgelopen jaren heeft deze open geest van onderzoek ook geresulteerd in een actieve en wederzijds verhelderende dialoog met deskundigen uit andere disciplines, zowel spiritueel als wetenschappelijk.

Sogyal Rinpoche en Rigpa

De oprichter van Rigpa, Sogyal Rinpoche, heeft gedurende veertig jaar onvermoeibaar gewerkt en gereisd om de internationale organisatie op te bouwen. Het grootste gedeelte van het jaar reisde hij naar Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Australië waar hij onderricht gaf, studenten begeleidde en duizenden mensen met zijn warmte en humor inspireerde om zich in het boeddhisme te verdiepen.
In juli 2017 kregen wij ernstige klachten over de relaties die er waren tussen Sogyal Rinpoche en een aantal van zijn studenten. In reactie op de klachten zette Rigpa verschillende veranderingen in gang. Ook zijn we bij onszelf te rade gegaan welk aandeel wij, als gemeenschap, hebben gehad in deze situatie. Meer over onze inzichten en wat we geleerd hebben van deze reis, vind je hier.
Sogyal Rinpoche verbleef zijn laatste levensjaren in retraite in Azië en overleed op 28 augustus 2019. Meer over Sogyal Rinpoche.

Veelgestelde vragen

Hier vind je veelgestelde vragen: over hoe je kunt instappen in het programma van Rigpa, over het kennismakingsabonnement, maar ook over het volgen van een boeddhistische leraar.

Rigpa's organisatie

Internationale organisatie

Rigpa werkt momenteel aan een federatief en collaboratief organisatiemodel voor al haar entiteiten over de hele wereld. Hier lees je meer.

 

Rigpa Nederland

Stichting Rigpa is een vrijwilligersorganisatie.
We hebben een ANBI-status.
Lees hier meer over de organisatie, het beleidsplan, onze visie, speerpunten en een verslag van onze activiteiten.
Dit is ons Privacybeleid. 
Hier vind je meer informatie over onze vertrouwenspersonen, Rigpa-gedragscode en klachtenprocedure.