Privacy reglement Rigpa Nederland

De Stichting Rigpa (Rigpa) heeft zich tot taak gesteld je privacy te beschermen en te respecteren. In dit privacybeleid wordt uiteengezet

 • wanneer en waarom wij persoonsgegevens verzamelen als je onze website bezoekt of onze diensten afneemt
 • hoe we deze gebruiken,
 • de voorwaarden waaronder wij deze aan derden kunnen verstrekken en
 • hoe we de veiligheid ervan waarborgen.

Vragen omtrent dit beleid kunnen per email verstuurd worden naar rigpa@rigpa.nl of door te schrijven naar: Rigpa, Kuipersstraat 148, 1073 ER Amsterdam.

De regels voor het verwerken van persoonsgegevens staan uiteengezet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie zijn wij?

Rigpa is een boeddhistische stichting zonder winstoogmerk met een ANBI status. Volgens de AVG functioneren wij als verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat wij zo zorgvuldig en juist mogelijk met alle gegevens die we ontvangen omgaan.

Hoe verzamelen we informatie?

We verkrijgen informatie over je

 • als je onze website bezoekt
 • als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief
 • als je je aanmeldt voor cursussen, evenementen of andere activiteiten
 • als je een donatie doet
 • als je je aanmeldt voor het abonnementsysteem van Rigpa

Wat voor soort informatie verzamelen we over je?

Onder de persoonsgegevens die we verzamelen vallen gegevens als

 • naam,
 • adres,
 • e-mailadres,
 • telefoonnummer,
 • IP-adres en
 • informatie over welke pagina’s je hebt hebt bezocht en wanneer
 • informatie over activiteiten waaraan je hebt deelgenomen.

Als je online een donatie doet of een bestelling plaatst worden je creditcardgegevens niet door ons bewaard, maar ze kunnen wel verzameld worden door onze payment service providers die zorg dragen voor het verwerken van betalingen en die gespecialiseerd zijn om de veiligheid van overboekingen en creditcardtransacties te garanderen.

Voor welke doeleinden wordt je informatie gebruikt?

We gebruiken je informatie om:

 • Je donatie te verwerken
 • Je inschrijving voor een cursus of evenement te verwerken
 • Je abonnementsaanvragen of –mutaties te verwerken
 • Uitvoering te geven aan onze verplichtingen aangaande overeenkomsten die met jou zijn afgesloten
 • Je feedback of opmerkingen te verkrijgen over de diensten die we leveren
 • Je te informeren over wijzigingen in onze dienstverlening, zoals een nieuw programma
 • Je informatie op papier op te sturen
 • Je informatie te verstrekken waarom je gevraagd hebt of die voor jou van belang kan zijn, zoals nieuwsbrieven, informatie over campagnes, oproepen en donatieverzoeken;
 • Het promoten van activiteiten van aan Rigpa gelieerde instellingen, in andere landen bijvoorbeeld.

Er wordt regelmatig door ons gecontroleerd hoe lang we persoonsgegevens moeten bewaren. We zijn verplicht bepaalde informatie te bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het bijhouden van schenkingen). We bewaren je persoonsgegevens in ons systeem zolang dit nodig is voor de relevante activiteit of zo lang als dit staat vermeld in een relevante overeenkomst die je met ons hebt gesloten.

Wat is de rechtsgrond voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens?

De wetsgrond voor het verwerken van je algemene persoonsgegevens staat beschreven in artikel 6 van de AVG:

Toestemming van de betrokkene

We zullen je meteen om toestemming vragen om je persoonsgegevens te mogen verwerken:

 • wanneer je je opgeeft voor e-mails of mailinglijsten, zoals de nieuwsbrief
 • wanneer je je opgeeft voor een activiteit binnen Rigpa
 • wanneer je je opgeeft voor het abonnementensysteem van Rigpa

De noodzakelijke verwerking voor het bereiken of uitvoeren van een overeenkomst met de betrokkene.

We zullen je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in de volgende situaties:

 • Wanneer je iets bestelt op onze website zodat we je betaling kunnen verwerken, details van je transactie kunnen bevestigen en zorg kunnen dragen voor het leveren van producten en diensten.
 • Wanneer je je inschrijft voor evenementen, zodat we je aanvraag en betaling kunnen verwerken en zo nodig je accommodatie en andere zaken kunnen regelen.
 • Wanneer je je aanmeldt voor een cursus zodat we je aanvraag en betaling ervan kunnen afhandelen en je tevens kunnen informeren over de locatie en andere details.
 • Wanneer je je opgeeft voor één van onze mailinglijsten, zodat we je regelmatig op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten.
 • Wanneer je je aanmeldt voor ons abonnementsysteem, zodat we je betaling kunnen verwerken, je deelname aan activiteiten kunnen registreren en je van alle informatie kunnen voorzien die nodig is.

Verwerking die nodig is ten behoeve van de wettelijke belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde partij, tenzij deze belangen minder zwaar wegen dan de grondrechten of fundamentele vrijheden van de betrokkene.

We zullen je persoonsgegevens gebruiken voor het verwerken en faciliteren van elk lidmaatschap van Rigpa dat we van een gerelateerde Rigpa-organisatie hebben ontvangen.

Wie heeft toegang tot je informatie?

Rigpa heeft toegang nodig tot je persoonsgegevens in de hierboven genoemde gevallen. Het is belangrijk om het volgende te weten:

 • We zullen je gegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen.
 • We zullen je gegevens niet voor marketingdoeleinden delen met andere partijen

Door Rigpa ingehuurde service providers

We kunnen je gegevens doorgeven aan een derde partij, zoals service providers, zaakwaarnemers, onderaannemers en andere aan Rigpa gelieerde organisaties om ten behoeve van jou opdrachten uit te voeren en diensten te leveren (bijvoorbeeld om donaties en betalingen te verwerken, of om je een digitale nieuwsbrief toe te sturen). Maar wanneer we gebruik maken van een service provider, geven we alleen die persoonsgegevens door die nodig zijn om de dienst te leveren en van nu af aan zal in alle overeenkomsten komen te staan dat de veiligheid van de gegevens gewaarborgd dient te worden en dat deze niet gebruikt mogen worden voor eigen marketingdoeleinden. Je kunt er verzekerd van zijn dat we jouw informatie niet zullen doorspelen aan derde partijen buiten Rigpa en aan Rigpa gelieerde instellingen zodat ze deze kunnen gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden, tenzij je daar toestemming voor hebt gegeven of omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege een gerechtelijk bevel of teneinde fraude of andere onrechtmatige handelingen te voorkomen.

Wanneer je gebruik maakt van onze beveiligde webpagina’s voor donaties of aankopen, dan wordt je donatie of betaling verwerkt door een door ons ingehuurde payment service provider die gespecialiseerd is in het veilig aannemen en verwerken van online betalingen en creditcardtransacties. Heb je vragen betreffende de veiligheid van online transacties, neem dan contact met ons op.

We kunnen je persoonsgegevens aan een derde partij geven in geval we onze activiteiten onderbrengen bij een andere organisatie, of als we verplicht zijn je persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden op te leggen of uit te oefenen, of om de rechten, bezittingen of veiligheid van onze begunstigers en afnemers te beschermen. Wel zullen we stappen ondernemen teneinde te waarborgen dat je privacyrechten beschermd blijven.

Je keuzes

Je kunt altijd kiezen of je wel of niet informatie van ons wilt ontvangen. Als je geen directe informatie van ons wilt ontvangen, kun je je uitschrijven. Iedereen kan zich uitschrijven door te klikken op de link onderaan de email die we versturen of door een e-mail te sturen naar rigpa@rigpa.nl.

Je rechten, hoe je je gegevens kunt bekijken of aanpassen

 1. Je hebt het recht een kopie op te vragen van de informatie die Rigpa van je heeft. Om een kopie van je data op te vragen kun je een e-mail sturen naar rigpa@rigpa.nl
 2. Je hebt het recht te vragen dat je gegevensgewist worden of dat incorrecte of achterhaalde gegevens aangepast worden. We vinden het belangrijk dat je gegevens blijven kloppen. Als je e-mailadres verandert, of als andere gegevens die bij ons berusten niet correct zijn of achterhaald, verzoeken we je een e-mail te sturen naar rigpa@rigpa.nl of een brief te sturen naar ons eerdergenoemde kantooradres.
 3. Je hebt het recht alle relevante rechten uit te oefenen, vragen te stellen of een klacht in te dienen. Dit kun je doen door een e-mail te sturen naar rigpa@rigpa.nl
 4. Als je niet tevreden bent over onze reactie kun je een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens of bij de rechtbank als je van mening bent dat jouw rechten geschonden zijn door ons.

Veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van verlies, misbruik of verandering van jouw informatie

Wanneer je ons jouw persoonsgegevens verstrekt nemen we stappen om te waarborgen dat deze op veilige wijze behandeld worden. Gevoelige informatie (zoals creditcard- en bankpasgegevens) wordt versleuteld en beschermd met SSL-versleuteling. Wanneer je een beveiligde pagina bezoekt, zie je een slotje in je webbrowser (Microsoft Internet Explorer of Google Chrome) verschijnen.

Niet gevoelige gegevens (e-mailadres enz.) kunnen gewoon via het internet worden verstuurd, maar we kunnen niet garanderen dat dit 100% veilig is. Daarom kunnen we, hoewel we ons best doen je persoonsgegevens te beschermen, niet garanderen dat alle informatie die je ons stuurt veilig is. Je doet dat op eigen risico. Wanneer we jouw informatie hebben ontvangen zullen we er alles aan doen om de veiligheid in ons systeem te waarborgen. Als we je een wachtwoord hebben gegeven (of je er één gekozen hebt) dat je toegang geeft tot bepaalde delen van onze websites, ben je zelf verantwoordelijk om dit wachtwoord geheim te houden. We raden je aan jouw wachtwoord met niemand te delen.

Website statistieken en cookies

Om je optimaal gebruik te laten maken van onze websites maken we gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn een industriestandaard en de meeste grote websites maken er gebruik van. Een cookie is een kort tekstdocument dat wordt gedownload op jouw computer met het doel je voorkeuren op te slaan. Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen door naar je browserinstellingen te gaan. Weet wel dat als je dit doet je misschien niet optimaal gebruik kunt maken van onze websites.

Onze websites maken gebruik van webstatistieken (Google Analytics). Dit is een dienst die data omtrent je gebruik van websites doorgeeft aan Google servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt geanonimiseerd en Google Analytics zal je IP-adres nooit koppelen aan andere data bij Google. We maken gebruik van rapporten van Google Analytics omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken.

Door deze website te bezoeken geef je Google toestemming jouw persoonlijke gegevens te verwerken op de wijze zoals die beschreven staat in Google’s Privacy beleid. Je kunt je uitschrijven uit Google Analytics door de cookie uit te schakelen of te weigeren, Javascript uit te schakelen of het opt-out register van Google te gebruiken.

Sommige van Rigpa’s websites maken tevens gebruik van koppelingen naar sociale media sites, zoals Facebook en Twitter. Als je informatie van één van onze websites wil ‘liken’ of ‘delen’ via deze diensten, is het privacybeleid van de betreffende dienst van toepassing. Als je een account hebt bij een social media-site kan het zijn dat koppelingen de social media-site de mogelijkheid bieden jouw bezoekjes aan deze website te verbinden met andere persoonsgegevens.

Links naar andere websites

Op websites van Rigpa staan links naar websites van andere organisaties. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website van Rigpa Nederland. Daarom raden we je aan het privacybeleid van de andere websites die je bezoekt te lezen. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites, behalve als die websites die beheerd worden door Rigpa Nederland, zelfs als je gebruik maakt van links op onze website.

Daarbij komt dat als je op onze website komt via een link op een website van een derde partij, we niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het privacybeleid van de eigenaren en beheerders van de website van die derde partij en we raden je aan het privacybeleid van deze derde partij te controleren.

16 jaar of jonger

We maken ons sterk de privacy van kinderen van zestien of jonger te beschermen. We verzamelen noch verwerken data van enig persoon van zestien jaar of jonger zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogd.

Het doorgeven van jouw informatie aan partijen die buiten Europa gehuisvest zijn

Als onderdeel van onze diensten op onze websites kan het zijn dat de informatie die je ons hebt gegeven wordt doorgegeven aan partijen die gehuisvest zijn buiten de Europese Unie. Dit kan, bijvoorbeeld, in geval dat één van onze servers in een land staat buiten de EU. Het kan zijn dat in deze landen de wet op bescherming van persoonsgegevens niet hetzelfde is als die in de EU. Door je persoonsgegevens in te voeren ga je akkoord met het verzenden, opslaan en verwerken ervan in een land buiten de EU. Als we jouw informatie doorgeven buiten de EU zullen we ervoor zorgen dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen, ten einde te waarborgen dat jouw privacyrechten beschermd blijven, zoals in dit privacybeleid uiteen gezet is.

Als je gebruik maakt van onze diensten terwijl je buiten de EU bent, kan jouw informatie doorgegeven worden buiten de EU om onze diensten aan te kunnen bieden.

Hoe kun je een klacht indienen

Om alle relevante rechten, vragen of klachten te behandelen, kun je in eerste instantie contact opnemen met ons op per e-mail: rigpa@rigpa.nl. Als je klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld heb je het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens.

Verandering van omgaan met jouw persoonsgegevens

Als we jouw persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden willen gebruiken die niet opgenomen zijn in dit privacybeleid laten we je van te voren weten wat deze nieuwe manier van datagebruik inhoudt en leggen we uit wat de relevante doelstellingen en verwerkingsvoorwaarden zijn, voordat we beginnen met het verwerken.

Herziening van dit privacybeleid

Alle veranderingen in ons privacybeleid zullen in de toekomst op deze webpagina worden aangegeven en zo nodig houden we je per e-mail op de hoogte.