Recente ontwikkelingen en wat we daarvan geleerd hebben

In juli 2017 kregen wij ernstige klachten over de relaties die er waren tussen de grondlegger van Rigpa, Sogyal Rinpoche, en een aantal van zijn studenten. Sogyal Rinpoche heeft toen zijn functie van Spiritueel Directeur van de Rigpa-organisatie neergelegd en is teruggetreden. Als gevolg van een ernstige ziekte overleed hij in augustus 2019.

In reactie op de klachten zette Rigpa een aantal veranderingen in gang. Naast een aantal praktische maatregelen die we hebben genomen, zijn we bij onszelf te rade gegaan welk aandeel wij zelf hebben gehad in het proces dat tot deze situatie heeft geleid.

We zijn tot de conclusie gekomen dat wij, als gemeenschap, de mensen in hun relatie met Sogyal Rinpoche veel beter hadden moeten ondersteunen. De aard van de relatie tussen leraar en student binnen het Vajrayana en Dzogchen is zeer specifiek en niet zo bekend in het Westen. Misvattingen van zowel de leraar als de student hebben ertoe geleid dat mensen pijn is gedaan.

Wij spreken niet uit naam van Sogyal Rinpoche noch becommentariëren we zijn handelen. Hij heeft bij meerdere gelegenheden zijn verontschuldigingen aangeboden. We kunnen wél ons eigen handelen onderzoeken.

Door middel van voortdurende reflecties en gesprekken binnen de Rigpa-gemeenschap en met andere boeddhistische groepen blijven we op een diep persoonlijk en cultureel niveau leren van de gebeurtenissen van de laatste jaren.

We hebben geleerd:

• Ons ervan bewust te blijven dat devotie iets heel persoonlijks is en dat het niet passend is de devotie van anderen te beoordelen of te kwalificeren.

• Onze cultuur aan te passen en ons open te stellen en aandacht te hebben voor de diversiteit van gezichtspunten en ons meer bewust te zijn van de misverstanden die kunnen rijzen ten aanzien van een traditie die geworteld is in devotie.

• Ons onderzoek voort te zetten aangaande de culturele misverstanden die ontstonden toen het Vajrayana in de westerse maatschappij en cultuur werd geïntroduceerd. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld plaatsvinden met behulp van de lezingen die Dzongsar Khyentse Rinpoche gaf binnen Rigpa, en die vervolgens werden gepubliceerd in zijn boek Poison is Medicine.

• Duidelijk te zijn over de relatie tussen Vajrayana-leraren en -studenten, en de grenzen ervan aan te geven. Een expliciete gedragscode te hebben voor huidige en toekomstige leraren bij Rigpa, alsmede precieze richtlijnen te hebben voor het proces om een Vajrayana-student te worden. Dit houdt ook in dat de betekenis van Vajrayana-geloftes of samaya wordt uitgelegd in overeenstemming met de traditie, om daarmee de westerse misverstanden weg te nemen.

• Open dialogen aan te gaan over het vrouwelijke in het Vajrayana-boeddhisme. Over dit onderwerp is veel studie nodig. In juni 2021 kwam dit belangrijke thema aan de orde tijdens een door Rigpa geïnitieerd symposium getiteld ‘Treasuring the Feminine in Vajrayana Buddhism’, waaraan meerdere sangha’s deelnamen. Hier is het verslag van het symposium te lezen.

• Deel te nemen aan een genezend proces, waarin degenen gehoord worden die gekwetst zijn in hun relatie met Sogyal Rinpoche en die vragen om verandering of verzoening. Sinds onze gemeenschap in juli 2017 geconfronteerd werd met de brief waarin acht studenten ernstige klachten over Sogyal Rinpoche uitten, hebben we ons best gedaan om uit te reiken naar individuen en ruimte voor hen gecreëerd om gehoord te worden, en om zelf te leren en te veranderen. Hier noemen we het proces van Olive Branch in de VS; in 2017 en 2018 de Open Space bijeenkomsten in Rigpa-centra; interviews die tijdens het onafhankelijke onderzoek in 2018 gehouden werden, en het herstellend proces dat in 2020 begon. Het herstellend proces is een neutrale ruimte waarin degenen die gekwetst zijn in hun relatie met Sogyal Rinpoche kunnen uiten welk soort herstellend handelen ze wensen. Deze mogelijkheid is er nog steeds. Neem hiertoe contact op met Tim Chapman: info@timchapman.eu.

• Er ons van te verzekeren dat alle leden van de Vision Board, de leraren en Rigpa-besturen, managementteams en vrijwilligers door zullen gaan met diepgaand persoonlijk onderzoek over wat we kunnen leren van de pijn die sommige mensen in hun relatie met Sogyal Rinpoche ervaren hebben. En onze verontschuldigingen blijven aanbieden aan degenen die gekwetst zijn.

• Dat de wijze waarop Rigpa functioneert als een groep van charitatieve organisaties, moet veranderen – door het instellen van nieuwe besturen; het aangaan van open samenwerking; het instellen van een ethische code en een gedragscode; de verplichting te zorgen voor de veiligheid en het welzijn van iedereen die in contact komt met Rigpa; commissies instellen waar men met klachten en zorgen terecht kan; en een verplichting aangaan tot transparantie, zoals het publiceren van het onafhankelijke onderzoeksrapport.

Elk individu dat een connectie heeft of had met Rigpa of met Sogyal Rinpoche heeft een andere manier van omgaan met de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, en velen hebben deze gebeurtenissen als schokkend ervaren, of als pijnlijk. We bieden hiervoor onze diepe excuses aan. Door onze individuele en collectieve ervaringen groeien we verder en delen datgene wat we hebben geleerd met de bredere boeddhistische gemeenschap in het Westen, en wensen dat soortgelijke situaties zich niet meer voordoen.

Rigpa, zoals het opgebouwd is door Sogyal Rinpoche, met raadgevingen van zoveel grote meesters, bestaat nu meer dan veertig jaar. Het is een ongelooflijk groot juweel, en wij koesteren dit. Het doel van Rigpa is om – onder begeleiding van veel grote leraren, in het bijzonder van de “Oude” Nyingma-traditie van het Tibetaans boeddhisme – een volledig spiritueel pad te bieden en de boeddhistische lessen over meditatie, compassie en wijsheid in de moderne wereld te brengen.

 

• Volledige details over de veranderingen binnen Rigpa naar aanleiding van de klachten kun je hier vinden.
• Als jij, of iemand met wie je in contact bent, ondersteuning nodig heeft, lees dan hier meer over de vormen van steun die voor je beschikbaar zijn.