Sogyal Rinpoche

Sogyal Rinpoche was de auteur van het zeer gewaardeerde boek Het Tibetaanse boek van leven en sterven. Tevens richtte hij de organisatie Rigpa op.

Over Sogyal Rinpoche

Sogyal Rinpoche werd geboren in het oosten van Tibet. Hij werd op jonge leeftijd herkend als de reïncarnatie van Tertön Sogyal Lerab Lingpa, een bekende mysticus en geestelijke, die tevens leraar was van de 13e Dalai Lama. Rinpoche kreeg de traditionele training tot Tibetaanse lama onder nauwlettend toezicht van Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö, een van de meest vooraanstaande spirituele leraren van de 20e eeuw. Hij voedde Rinpoche op als zijn eigen zoon.

Rinpoche zette zijn studie voort onder begeleiding van veel andere leraren van alle scholen van het Tibetaans-boeddhisme – in het bijzonder de leraren Dudjom Rinpoche en Dilgo Khyentse Rinpoche. Eerst was hij tolk en begeleider van zijn leraren, en vervolgens gaf hij zelf les. Hij bezocht meerdere landen en onderkende de werkelijkheid van het persoonlijke leven van de westerse mens. Hij zocht naar de wijze waarop het Tibetaans-boeddhistisch onderricht relevant en van betekenis kan zijn voor deze moderne mens.

 

Een jonge Sogyal Rinpoche met Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö
Sogyal Rinpoche die vertaalt voor Dudjom Rinpoche, 1979
Sogyal Rinpoche met Dilgo Khyentse Rinpoche

 

Hieruit ontstond de unieke stijl van onderricht door Rinpoche en zijn vermogen om op directe wijze het onderricht af te stemmen op het moderne leven, zoals zo goed getoond wordt in zijn baanbrekende boek Het Tibetaanse boek van leven en sterven.

Sogyal Rinpoche wijdde zijn leven aan het tot stand brengen van het boeddhistische pad in het westen. Hierbij legde hij de nadruk op het onderricht in Dzogchen, de Grote Perfectie. Hij gaf meer dan 45 jaar les en richtte een internationaal netwerk van boeddhistische centra en groepen op, waaraan hij de naam ‘Rigpa’ gaf.

Sogyal Rinpoche was een charismatische en inspirerende persoonlijkheid. De manier waarop hij persoonlijk en direct contact maakte met zijn toehoorders was opmerkelijk. Daarbij daagde hij de vooronderstelling en gewoontes van de mensen uit en gaf onderricht in antwoord op wat er op dat moment nodig was. Hij liet een unieke hoeveelheid instructies na die laten zien hoe je de compassie en wijsheid zoals onderwezen door de Boeddha, kunt toepassen in het dagelijks leven en werken. En Rinpoche’s revolutionaire visie op de zorg bij het stervensproces werd overgenomen door meerdere instellingen en groepen op educatief, medisch en spiritueel gebied.

 

 

Na veertig jaar spiritueel directeur te zijn geweest van Rigpa, trad Sogyal Rinpoche af, na ernstige klachten door een groep studenten over wangedrag. Hier lees je er meer over.

Rinpoche stierf in augustus 2019. De nalatenschap van zijn dharma-werk wordt voortgezet door zijn studenten. Velen van hen zijn zeer gerespecteerde beoefenaars, leraren, geleerden en vertalers van het Tibetaans boeddhisme.