Studenten Ondersteuningsteam

Het Studenten Ondersteuningsteam is er om studenten te ondersteunen om het pad te kunnen volgen

Voor wie?

Voor de sangha en de instructeurs die studenten begeleiden, bieden wij ondersteuning op het pad, rondom sterven, bij chronisch psychische problemen, bij studenten die ernstig ziek zijn of ver weg wonen.

Openbaar: voor deelnemers aan evenementen en binnen de context van een cursus door de instructeurs.

Voor de diverse deelgebieden zijn de taken verdeeld binnen dit team.

Het Ondersteuningsteam bestaat uit de coördinator Studenten Ondersteuning met een aantal sangha-leden.

Basis uitgangspunten

De taak van het Studenten Ondersteuningsteam is om studenten te ondersteunen om het pad te kunnen volgen. Er wordt tegenwoordig veel studentenondersteuning uitgevoerd door de instructeurs.

We bieden geen hulpverlening of behandeling aan; we ondersteunen studenten en instructeurs om hun eigen oplossingen te vinden én om voor elkaar te zorgen.

We moedigen studenten aan om actief te zijn in het zoeken van hulp en waar nodig bieden we ondersteuning aan de studenten die dat minder goed kunnen.

Dat betekent dat we over het algemeen ondersteuning aanbieden op aanvraag. We vragen eigen verantwoordelijkheid van onze sangha-leden.  Er zijn uiteraard altijd uitzonderingsgevallen, niet iedereen is in staat om spirituele ondersteuning te vragen. Op de achtergrond bieden we soms begeleiding aan studiemaatjes/buddies, die behoefte hebben om te sparren.

We doen ons best om een respectvolle, neutrale en niet-oordelende houding te hebben ten opzichte van alle studenten. En om te werken vanuit pure perceptie, bodhichitta en de zes paramita’s.

We houden ons aan de gedragscode van Rigpa.

Wij houden ons op de hoogte en aan de regels van de privacywet en het privacybeleid van Rigpa.

Studenten met chronisch psychische problemen en studenten die ernstig ziek zijn of ver weg wonen

  • Studenten met chronisch psychische problemen adviseren en begeleiden we in het volgen van hun pad.
  • We geven advies aan instructeurs/coördinatoren, waar nodig, in het ondersteunen van studenten met psychische/psychiatrische/lichamelijke problemen in een cursus setting of bij een evenement/retraite. Bijv. als het gedrag en/of de behoeftes van een student niet goed begrepen worden door de groep of de instructeurs.
  • We ondersteunen, zo mogelijk, ernstig zieken en mensen die ver weg wonen, om aansluiting te vinden bij de activiteiten van de sangha die ze willen volgen.
  • We wijzen erop het advies van de officiële hulpverlening te blijven opvolgen.

Spirituele begeleiding rondom het sterven

Het is belangrijk om te weten, dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het vormgeven van je laatste levensfase bij jezelf rust. Meestal ontstaat er wel vanuit de sangha op organische wijze een vorm van ondersteuning.

We moedigen mensen aan om zich op hun sterven voor te bereiden door middel van een levenstestament en om daarin desgewenst ook sangha-leden te betrekken.

Centraal staan de wensen van degene die graag ondersteuning wil.

Mogelijk heeft diegene daar al ideeën over, mensen in gedachte of gevraagd om hem/haar bij te staan, dingen besproken, misschien ook al gepland of opgeschreven.

Ook is het van belang dat familie omtrent deze wensen op de hoogte is.

In dit proces van spirituele begeleiding rondom het sterven kan het Studenten Ondersteuningsteam adviseren.

Het Studenten Ondersteuningsteam kan advies bieden aan:

  • Rigpa-studenten die ondersteuning of advies zoeken rondom hun eigen ziekte/ sterven of die van een dierbare,
  • Rigpa-studenten die dharma-vrienden ondersteunen in hun ziekte- of stervensproces,
  • Instructeurs die vragen hebben over het ondersteunen van studenten in hun groep die geconfronteerd worden met ziekte, sterven of rouw,
  • Rigpa-studenten die op persoonlijke titel mensen buiten Rigpa ondersteunen.

Communicatie

In de mandalamail kan een overlijden van een sangha lid gecommuniceerd worden, waarna een ieder beoefening kan doen. Dit wordt dan opnieuw op de 49ste dag en ook een jaar na overlijden via de mandalamail gedeeld. Tenzij de betrokkene heeft aangegeven dit niet te willen.

Indien een sangha-lid terminaal is en de wens aangeeft dit te willen communiceren in de mandalamail, is dit op verzoek -in principe eenmalig- mogelijk.

Voor de Dzogchenmandala: 

  • Voor Dzogchenstudenten is bardo-onderricht op aanvraag beschikbaar

 via care@rigpa.nl

Hoe kun je het Studenten Ondersteuningsteam bereiken? 

Mailen naar:  care@rigpa.nl