Op deze pagina kun je informatie vinden over onze vertrouwenspersonen, de Rigpa-gedragscode en gedeelde waarden en richtlijnen en de klachtenprocedure.

 

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon
Edith Duermeijer: edithvertrouwenspersoon@rigpa.nl

Externe vertrouwenspersoon (via de Boeddhistische Unie Nederland)
Thijs Huijs, info@huijsconsult.nl
Petra Stevering, devertrouwenspersoon@gmail.com

Nationale bemiddelings- & adviescommissie
Hettie van der Mark, Joost Willems: adviescommissie@rigpa.nl
06-81164232 (Joost Willems)

Onafhankelijke commissie
Te bereiken via independentgrievancecouncil@gmail.com

 

Rigpa-gedragscode en gedeelde waarden en richtlijnen

De Rigpa-gedragscode en de gedeelde waarden en richtlijnen van de Rigpa-gemeenschap zijn in juni 2018 door alle besturen van de verschillende onderdelen van Rigpa goedgekeurd.

Rigpa zet zich in voor het creëren van een cultuur waarin iedereen zich zelfverzekerd en gesterkt voelt om onbevreesd feedback te geven, zijn of haar zorgen te uiten en onethisch gedrag te melden.

Binnen het onderricht van de Boeddha bestaat al uitgebreid advies over ethisch gedrag. In de Gedragscode geven we een samenvatting van bepaalde belangrijke kenmerken en geven we praktische richtlijnen om te verduidelijken wat er van iedereen die deelneemt aan Rigpa-evenementen en -activiteiten wordt verwacht. Iedereen die deelneemt aan Rigpa heeft een verantwoordelijkheid om zich te gedragen in overeenstemming met de wetten van het land en de waarden die in deze Rigpa-gedragscode worden beschreven.

Gedurende een aantal maanden heeft de internationale Rigpa-gemeenschap deelgenomen aan een reeks workshops en discussies, en had de internationale Rigpa-gemeenschap de mogelijkheid om feedback te geven over deze kwesties. Hun gezamenlijke inbreng werd ook gedistilleerd in een brede set van gedeelde waarden en richtlijnen van de Rigpa-gemeenschap. Deze zijn geworteld in de wijsheid en het mededogen van het boeddhistische pad, en vormen een aanvulling op de gedragscode voor Rigpa-leden en iedereen met een rol in de activiteiten die met Rigpa geassocieerd worden.

Door bepaalde waarden en gedragsnormen vast te leggen, hopen we dat de gedragscode en de richtlijnen niet alleen zullen dienen als basis voor onderwijs en opleiding, maar ook mensen zullen inspireren om na te denken over hun eigen gedrag in het licht van de hedendaagse seculiere en boeddhistisch ethische normen. En dat ze een duidelijke basis zullen bieden voor het melden van schendingen van gedrag en het oplossen van klachten.

Naast de Code en Richtlijnen is er een gemakkelijk te gebruiken klachtenprocedure ontwikkeld, met opties voor het oplossen van conflicten, het ontvangen van formele klachten en het doen van aanbevelingen over wangedrag aan besturen en nationale teams.

Lees de Rigpa-gedragscode en Gedeelde waarden en richtlijnen van de Rigpa-gemeenschap.

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure kan je lezen via deze link.